Εκπαίδευση στο σύστημα OrianERP

Κωδ. Είδους: US-004

US-004 Εκπαίδευση ανά ημέρα

Εκπαίδευση χρηστών σε οποιοδήποτε module. 

Η εκπαίδευση μπορεί να προγραμματιστεί ανά ημέρα ή ώρα 

1 year ago