Εκπαίδευση στο σύστημα OrianERP

Κωδ. Είδους: US-005

US-005 Εκπαίδευση ανά ώρα

Εκπαίδευση χρηστών σε οποιοδήποτε module. 

Η εκπαίδευση μπορεί να προγραμματιστεί ανά ημέρα ή ώρα 

 

1 year ago