Τιμοκατάλογος

Κωδ. Είδους Τίτλος Περιγραφή Αξία
BC-001 Orian-Erp Base Core (Βασικό σύστημα) Ασφάλεια, Συνεργάτες, Υποκαταστήματα, Συναντήσεις, Ειδοποιήσεις 2000 Λεπτομέρειες
FW-001 Orian-Erp Freight (Διεθνείς Μεταφορές) Μερίδες, Τιμολόγιση, Documentation, Στατιστικα 3000 Λεπτομέρειες
FR-002 Orian-Erp Bookings Διαχείρηση Εντολών, Συμφωνίες 1500 Λεπτομέρειες
FR-003 Orian-Erp Τιμοκατάλογοι Μεταφορών Τιμοκατάλογοι υπολογισμού χρεώσεων 1500 Λεπτομέρειες
FR-005 Orian-Erp Cargo Workflow Εξελικτική πορεία εργασιών διακίνησης & documentation 2000 Λεπτομέρειες
FR-017 Orian-Erp Δρομολόγηση Δρομολόγια εσωτερικών και διεθών μεταφορών 1500 Λεπτομέρειες
AG-001 Orian-Erp Πρακτορειακό Δηλωτικά, Λίστες φόρτωσης, Διατακτικές , Επιστροφή κενού (ΟΛΘ,ΣΕΠ,ΟΛΠ), eInvoice ΣΕΠ 5000 Λεπτομέρειες
AG-002 Orian-Erp Container Control Παρακολούθηση Containers 2500 Λεπτομέρειες
AG-011 Orian-Erp Quotation Orian-Erp Quotation 1500 Λεπτομέρειες
IL-001 Orian-Erp Εσωτερικές Μεταφορές Φορτωτικές, Δηλωτικά, Αντικαταβολές 2000 Λεπτομέρειες
IL-002 Orian-Erp Διαχείριση Στόλου Αυτoκινήτων Παρακολούθηση συντήρησης και εργασιών αυτοκινήτων 2000 Λεπτομέρειες
FR-009 Orian-Erp EDIFACT Μεταφορών Εντολές Φόρτωσης με ψηφιακά αρχεία / ανά αρχείο και κατεύθυνση (περιλαμβάνει ένα integration για μανιφέστο, status) 2000 Λεπτομέρειες
FR-010 Orian-Erp EDIFACT integration Ανά τύπο αρχείου και κατεύθυνση (Booking, Manifest, Unloading report, Status) 400 Λεπτομέρειες
FR-011 Orian-Erp Web Portal (Διεθνείς Μεταφορές) Μέσω διαδικτύου Εντολές Φόρτωσης, Cargo Tracking (Περιλαμβάνει 1 σελίδα) 2000 Λεπτομέρειες
LG-001 Orian-Erp Logistics Διαχείριση αποθηκών 2000 Λεπτομέρειες
LG-002 Orian-Erp Depot Διαχείριση Containers 1000 Λεπτομέρειες
LG-003 Orian-Erp Τελωνειακή Αποθήκευση Υποκείμενα σε Τελωνειακό Ελεγχο (Αποταμίευση) 2000 Λεπτομέρειες
LG-004 Orian-Erp Φορητά τερματικά Barcodes, Picking, Ανατροφοδοσίες, SSCC 8000 Λεπτομέρειες
LG-005 Orian-Erp Ηλεκτρονικές Εντολές Εντολές Παραδοσης με ψηφιακά αρχεία 300 Λεπτομέρειες
LG-006 Orian-Erp Web Portal (Logistics) Μέσω διαδικτύου Εντολές Παραδοσης, Υπολοιπα, Διακινήσεις, POD (Περιλαμβάνει 1 σελίδα) 1500 Λεπτομέρειες
LG-009 LG-009 OrianERP Φορητά τερματικά για Container Terminal OrianERP Φορητά τερματικά για Container Terminal 10000 Λεπτομέρειες
LD-001 Orian-Erp Ledger (Λογιστική) Καρτέλες, Ισοζύγια, Ημερολόγια, Λογιστικές κινήσεις,Open Items, Vies,Πάγια,myDATA 2500 Λεπτομέρειες
LD-008 Orian-Erp Λογιστική Lite Καρτέλες Συνεργατών,Ταμειακές κινήσεις,Open Items, MyDATA εσόδων 1000 Λεπτομέρειες
LD-002 Orian-Erp Χρηματοοικονομικά εργαλεία Διεκδίκηση Απαιτήσεων & Χρηματοοικονομικά στατιστικά, Cash Flow 1500 Λεπτομέρειες
LD-014 Orian-Erp Ειδικά Ημερολόγια Ημερολόγια ΕΛΠ, ΔΛΠ 800 Λεπτομέρειες
LD-010 Orian-ERP Payment Lists Λίστας πληρωμών προς έγκριση, Δημιουργία εγγραφών, SEPA Files 1200 Λεπτομέρειες
LD-011 Orian-ERP Αιτήσεις Δαπανών Διαχείριση παραγγελιών αγορών 1000 Λεπτομέρειες
LD-013 Orian-Erp Διαχείριση Συμβάσεων Συμβάσεις Πελατών/Προμηθευτών, ανανεώσεις, ενημέρωση GSIS 500 Λεπτομέρειες
LD-005 Orian-Erp Προϋπολογισμοί Προυπολογισμοί ανα λογαριασμό, Κ.Κ., Project, Πελάτη,Απολογισμοί 800 Λεπτομέρειες
BR-001 Orian-Erp Broker (Εκτελωνιστικό) Υποθέσεις, Εξοδολόγια, ΕΔΕ, Τx, ΕΦΚ, IcisNet Web services 1500 Λεπτομέρειες
BR-008 Orian-Erp Broker Bundle Βασικό σύστημα, Λογιστική Lite Version, Εκτελωνισμός, Τιμολόγηση 4000 Λεπτομέρειες
BR-003 Orian-Erp Broker ΔΕΦΚ-Δηλωτικά (Χωρίς παρακολούθηση φορολογικής αποθήκης) Χωρίς Παρακολούθηση Φορολογικής Αποθήκης 400 Λεπτομέρειες
BR-002 Orian-Erp Broker ΔΕΦΚ-Δηλωτικά (Με παρακολούθηση φορολογικής αποθήκης) Με Παρακολούθηση Φορολογικής Αποθήκης 1200 Λεπτομέρειες
BR-010 Orian-Erp Broker H7 - Z3 Η7,Z3 , Import manifest, Import Z3 ready, Auto submit, Auto retrieve ICIS messages 8000 Λεπτομέρειες
BR-011 Orian-Erp Broker Ταυτότητες Πληρωμής Δημιουργία Ταυτοτήτων πληρωμής 500 Λεπτομέρειες
BR-012 Orian-Erp Broker Αρχεία Πληρωμών NBG Δημιουργία αρχείων πληρωμων μέσω ταυτοτήτων,Αποστολή σε NBG 1000 Λεπτομέρειες
BR-004 Orian-Erp Broker Απλουστευμένη Διαδικαία Τύπου R Ανακεφαλαιωτικοί πινακες,Λιστα Γνωστοποιήσεων 1500 Λεπτομέρειες
BR-006 Orian-Erp Διαχείριση Τελωνειακών Αποθηκών Παρακολούθηση Αποταμιέυσεων Αναλώσεων 1000 Λεπτομέρειες
BR-005 Orian-Erp Broker ΔΕΦΚ, ΣΔΕ Καπνικά Καύσιμα Καπνικά,Καυσιμα,ΔΑΟ 1500 Λεπτομέρειες
BR-016 Orian-Erp Αποστολή Επισυναπτόμενων Eκτελωνισμού Αποστολή Επισυναπτόμενων Eκτελωνισμού 900 Λεπτομέρειες
CR-001 Orian-Erp CRM Επαφές, Κλήσεις, Συναντήσεις, Καμπάνιες, Ευκαιρίες Πώλησης, Προσφορές 1000 Λεπτομέρειες
CM-001 Orian-Erp Commercial (Εμπορικό) Παραγγελίες ,Τιμολόγιση,Κοστολόγιση,Στατιστικα 2000 Λεπτομέρειες
CM-009 Orian-Erp Commercial Bundle Βασικό σύστημα, Λογιστική, Εμπόριο 4000 Λεπτομέρειες
CM-002 Orian-Erp Συμβάσεις -Τιμολόγηση Συμβάσεις Πελατών 500 Λεπτομέρειες
CM-010 Orian-Erp Συνταγές - Μετασχηματισμοί Συνταγές- Μετασχηματισμοί 500 Λεπτομέρειες
PC-001 Orian-Erp Παραγωγή Συνταγές - Κοστολόγιση 3000 Λεπτομέρειες
PR-001 Orian-Erp Personel (Προσωπικό) Μητρώο εργαζομένων, Άδειες 500 Λεπτομέρειες
PR-006 Orian-ERP Μισθοδοσία Μισθοδοσία Εκκαθάριση, Υποβολές ΕΦΚΑ-ΥΕΚΑ 1500 Λεπτομέρειες
PR-002 Orian-ERP Web Υποβολή Αδειών Web υποβολή αδειών 1000 Λεπτομέρειες
PR-003 Orian-ERP Διαχείριση Βιογραφικών Διαχείριση βιογραφικών 1000 Λεπτομέρειες
PR-005 Orian-Erp Αξιολόγιση Προσωπικού Αξιολογήσεις Bottom up, Up to bottom 900 Λεπτομέρειες
US-003 Orian-Erp Άδειες Χρήσης Χρήστες 500 Λεπτομέρειες
US-004 Εκπαίδευση στο σύστημα OrianERP Εκπαίδευση στο σύστημα OrianERP / ημέρα 300 Λεπτομέρειες
US-005 Εκπαίδευση στο σύστημα OrianERP Εκπαίδευση στο σύστημα OrianERP / ώρα 70 Λεπτομέρειες
SR-711 Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση OrianERP Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση OrianERP α/π Λεπτομέρειες